AP och vidare
  Attachment Parenting och vidare

Föräldraskap Spädbarn och småbarn Förskolebarn Skolbarn Förälder Blogg
Vad är detta Mer att läsa Om Mig Citat Vad vill du?

 

 

Bakgrund
Attachment Parenting grunden
8 ideal för småbarn
8 ideal för skolbarn
Sears Baby Bs
Andra filosofier
Inspiration från andra kulturer

 

Attachment Parenting grunden

Attachment parenting international talar om 8 ideal och dr Sears talar om 7 "baby B's". De bygger upp tankarna kring AP och hur föräldrar kan sträva mot en stark anknytning. Här har jag försökt mig på en "försvenskning" av båda. Det är ingen exakt översättning, mer en tolkning.

 

Attachment parenting international har också 8 ideal för större barn

 

Sammanfattningsvis kan man säga att de alla tar upp verktyg som går att välja i sitt föräldraskap och som alla har den egenskapen att de ökar chansen att bygga en trygg anknytning för barnet till föräldern. En trygg anknytning är mycket viktigt och något som kanske 30-40 % av barnen i Sverige saknar. Med de nyauktoritära strömningar som finns idag, med sömnkurer och skamvåer, så är i alla fall jag rädd att andelen med trygg anknytning kommer minska.

 

Verktygen fungerar var och en för sig, så oroa dig inte om du inte ammar, elle rom du inte står ut med samsovning eller så. Det viktigaste är att bygga närhet och komunikation, så att man på ett vettigt sätt kan svara på barnets signaler och ge det vad det behöver. Att utöva ett respektfullt föräldraskap är också en hörnsten.

 

Anknytning är heller ingenting man måste ha byggt från start, adoptivföräldrar har lika goda chanser att bygga en trygg anknytning som biologiska föräldrar. Men givetvis jobbar en adoptivförälder med ett barn som under sin livstid redan upplevt minst en separation, så tryggheten behöver befästas tydligt. AP verktygen kan komma väl till pass.

 


Copyright © 2009 Skorpan. Alla rättigheter reserverade.

 

Disclaimer Denna sida beskriver min syn på ett respektfullt och anknutet föräldraskap. Jag är mamma, inte läkare eller medicinskt kunnig. Har du sådana funderingar hör med ditt BVC eller en läkare du litar på. Åsikter och fakta på sidor som länkas till ansvarar jag inte för.