AP och vidare
  Attachment Parenting och vidare

Föräldraskap Spädbarn och småbarn Förskolebarn Skolbarn Förälder Blogg
Att finnas nära

 

 

 

Att finnas nära

I och med skolstarten kommer ett stort kliv mot självständighet men också mot att respekteras på ett annat sätt som människa av omgivningen. Barnet är ju också större och ser inte dagens separation som så stor, de vet att kvällen med gemenskap kommer.

 

Vid skolstart sker en omedelbar förändring i komunikationen mellan de vuxna barnet är med dagtid och föräldrarna. Föräldrarna blir mer bipersoner och barnet får stå för en stor del av rapporteringen om hur dagarna varit.

 

En stor skillnad som slog mig var också att barnen ses som kompetenta att själva avgöra om det behöver föräldern lite under dagen. Ett ledset barn på fritids får ringa mamma och söka tröst, som den fria individ det bör vara. På dagis var det otänkbart. Där tar fröknarna på gott och ont ansvaret att bestämma vad barnet behöver.

 

Barnen dras också tydligare in i en gemenskap med jämnåriga. Jämnåriga blir de barnet ska passa in bland, hänga med och om man inte aktar sig, för tidgt får som primär anknytning. I skolåldern ska barn givetvis ha många nära kontakter med andra barn. Leka och busa gör de bäst med andra barn. Men att se upp till, behövs större barn och vuxna och för tröst är en förälder eller annan vårdare som älskar vilkorslöst det bästa. Vi vet alla att barns vänskap ofta kommer med vilkor, om än outalade många gånger.

 

Därför är det viktigt att ta sig tiden att lyssna och finnas nära. Att visa vad man kan, att man som förälder har erfarenheter och kunskaper som är värda att ta efter. Att hjälpa barnen att finna rätt väg när de hamnar i moraliska dileman. Allt detta är viktigt.

 

Det finns många goda råd om man behöver tips. Lars H Gustafsson är bra, Jesper Juul och varför inte hämta inspiration från Janusz Korczak.

 


Copyright © 2009 Skorpan. Alla rättigheter reserverade.

 

Disclaimer Denna sida beskriver min syn på ett respektfullt och anknutet föräldraskap. Jag är mamma, inte läkare eller medicinskt kunnig. Har du sådana funderingar hör med ditt BVC eller en läkare du litar på. Åsikter och fakta på sidor som länkas till ansvarar jag inte för.