AP och vidare
  Attachment Parenting och vidare

Föräldraskap Spädbarn och småbarn Förskolebarn Skolbarn Förälder Blogg
Att växa och läka Hitta balansen Hitta likasinnade

 

 

 

Att växa och läka

Att få barn är fantastiskt! Det ändrar perspektiven i livet och vänder upp och ner på ens prioriteringar. Det kanske mest fantastiska av allt är att det är en fantastisk chans att växa och läka.

 

I flera äldre kulturer där man tror på en andevärld, som vi kommer från och återgår till, ser man på barnen som budbärare från andevärlden. Eftersom de just kommit därifrån, så har de färsk information därifrån och bär meddelanden till sina närmsta, meddelanden som kommer fram bara om man behandlar barnen med respekt. Detta är en fantastisk tanke!

 

Oavsett om man tror på en andevärld eller inte, så kommer barnen färska till världen, med bara sina nedärvda förväntingar i kroppen och kännslan. En kort stund är de relativt opåverkade av kulturen och bär då viktig information om hur vi är menade, biologiskt, att leva. Äldre barn och vuxna i alla delar av världen är produkter av sin kultur, på gott och ont. Människan är en social varelse och en kulturell varelse, så det är oundvikligt att kulturen bestämmer mycket av vad vi är.

 

Varför allt prat om kultur? Jo, givetvis finns det i de flesta, kanske alla, kulturer fenomen, vanor och seder, som bryter mot människans inbyggda behov. Ibland har dessa seder tillkommit för att under en period förbättra överlevnaden och ibland bara för att något varit svårt att åstadkomma eller dyrt och därmed gett status trots att det egentligen inte varit hälsosamt. Anpassningar till kulturella fenomen som ligger utanför vad som är bra för oss ger sår, sorger och hämningar, dessa präglar oss och påverkar oss i allt och inte minst i vårt föräldraskap. Många av dessa saker mår vi bra av att bearbeta, hålla koll på och försöka att inte föra vidare till våra barn.

 

Många, allt för många, har också under barnaåren utsatts för olika former av övergrepp, fysisk och psykisk misshandel. I många fall har dessa övergrepp inte setts som fel, utan bara varit en traditionell och accepterad del av uppfostran. Vi är fulla av detta och det är svårt att bryta mönster av skäll och gnat och om man själv blivit slagen kan det vara lätt hänt att i pressade situationer falla in i det själv. Här är läkningen och förlåtandet extra viktigt.

 

Det finns inget lätt i allt detta, tvärt om. Ofta gör det ont att bearbeta och inte sällan måste man verkligen inse ett handlingsmönsters totala ineffktivitet och genomleva perioder av hopplöshet för att komma igenom. Många, många nyblivna föräldrar känner sig totalt fångade och fjättrade av den lilla bebisen, som kräver långa pass av amning och närhet. I vår kultur är en sådan närhet inte normen, vi håller distans, det gör att det kan vara ångestskapande och fruktansvärt jobbigt attt hantera sitt spädbarns behov. För en del blir ångesten och obehaget så starkt att de väljer att inte konforntera det och i stället väljer att inte ge spädbarnet den närheten. Läkningen förskjuts en generation.

 


Copyright © 2009 Skorpan. Alla rättigheter reserverade.

 

Disclaimer Denna sida beskriver min syn på ett respektfullt och anknutet föräldraskap. Jag är mamma, inte läkare eller medicinskt kunnig. Har du sådana funderingar hör med ditt BVC eller en läkare du litar på. Åsikter och fakta på sidor som länkas till ansvarar jag inte för.