AP och vidare
  Attachment Parenting och vidare

Föräldraskap Spädbarn och småbarn Förskolebarn Skolbarn Förälder Blogg
Med ömsesidig respekt Sömn Att äta Förskola Nästan dags för skola

 

 

 

Förskola

Mitt eget förhållande till förskola är kluvet. Så tror jag att det är för de flesta föräldrar, det är för de flesta av oss i någon mån nödvändigt att jobba, för försörjning och kanske faktiskt också för att behålla sitt yrkeskunnande och sin metala stabilitet.

 

Min tro är att hemmafrun inte är det minsta naturligt, i alla fall inte som hon såg ut i de borgliga klasserna under 1800 och 1900 talen. Att lämna bort barn till dagis är inte heller naturligt. Det naturliga vore att föräldrarna har sysslor att göra i och nära hemmet och att barnen hänger med, lär sig och så snart de kan deltar och bidrar till försörjningen i den mån de förmår. Så där sitter man klämd och får kompromissa. Kompromisser behöver ju dock inte bli bara dåliga.

 

En väl vald förskola, med trygga vuxna och en lagom stor barngrupp kan bli ett substitut för de barngäng som ofta bildas i ursprungligare kulturer och som de vuxna, både kvinnor och män, turas om att i mån av behov övervaka. Grupper där de äldre barnen lär och tar hand om de yngre.

 

Vad kan man göra för att få situationen bättre?

 

Börja inte med förskolan för tidigt

Min gräns går vid att barnet bör kunna både gå och i viss mån tala för sig. Det ska gå att fråga barnet enkla frågor och få åtminstone trovärdiga ja och nej svar. Det placerar förskolaestarten tidigast kring 18 månader för de flesta barn och så länge har ju också svenska föräldrar en odiskutabel rätt att vara hemma med sina barn. För en hel del sätter förståss ekonomin käppar i hjulet och måste man ta ut 7 dagar i veckan av föräldrapenningen så är det svårt att vara hemma 18 månader.

 

Fantastiskt vore om föräldraledigheten förlängdes och om papporna i större grad började vara hemma, så att barnet fick vara hemma i 2-3 år minst utan att mammans yrkesliv spolierades helt.

 

Kanske kan man jobba deltid eller skaffa ett extrajobb som man kan utföra på tider då den andra föräldern är hemma?

 

Kanske kan några för barnet välkända vuxna hjälpa till, mormor & morfar eller farmor & farfar? Eller kanske kan fler familjer, där familjerna känner varandra, slå sig ihop och jobba deltid och passa varandras barn?

 

Var petig när du väljer förskola/dagmamma

Det är viktigt att personalen på förskolan trivs och mår bra tillsammans, det ger en bättre stämning och minskar risken att personalen byts ut. Titta på barngruppen - är den harmonisk?

 

Finns det nog med vuxna för barnen? Trivs ditt barn bäst i småbarnsgrupp eller syskongrupp?

 

Jag vet föräldrar som valt vitt skilda pedagogiker och varit både nöjda och missnöjda med resultatet oavsett. Pedagogik är givetvis bra och inte minst är det bra om personalen trivs med arbetssättet och drivs av tanken att göra ett bra jobb. Jag tror dock att inställningen, entusiasmen och den grad av värme och respekt för barn som personalen besitter spelar betydligt mer roll än pedagogikens namn. Vi är utmärkt nöjda med vår Reggio Emilia förskola och jag känner lika nöjda föräldrar till barn på tex Motesori eller Ur och Skur, eller föräldrakooperativ utan uttalad pedagogisk inriktning.

 

Det är förståss inte alla som har lyxen att välja, men då är de andra punkterna kanske än viktigare, inte minst att snabbt bygga upp en ärlig och öppen relation till förskolan.

 

Se till att barnet kan knyta an till en fröken

Finns det möjlighet för barnet att på dagis knyta an ordentligt till en av fröknarna .För att detta ska funka krävs en varsam inskolning och en inskolning vars längd bestämms av hur barnet reagerar och trivs. Det är viktigt att barnet får ha en trygg bas på dagis och att den trygga basen är en vuxen, den ska inte vara barnets vagn, barnets nalle, syskon eller kompisar. Visst är det bra med syskon och kompisar, men de ska inte vara förebilderna för barnet.

 

Ha en öppen och ärlig relation till förskolan

Det måste gå att ärligt diskutera barnets dag, barnets utveckling, styrkor och svagheter både hos barnet och hos dagis. Det är viktigt att kunna lita på att fröknarna rapporterar om något inte är bra, om barnet inte trivs eller om barnet har bekymmer av något slag. Lika viktigt är det att föräldrarna kan berätta och reda ut saker barnet kommer hem och berättar.

 

Håll dagis dagarna så korta som möjligt

Det blir småbarnsföräldrarnas öde att pussla scheman, men det är viktigt att barnet hinner ha ordentligt med vaken tid med föräldrarna, även på vardagarna. Att gå ner i arbetstid är en vanlig och god lösning när det är möjligt. Eller om man har flexibla arbetstid, kanske delar av den kan förläggas när barnet sover eller när den andra föräldern är hemma. Fast glöm inte bort att det är mycket viktigt att hela familjen umgås och även att föräldrarna får tid att umgås, utan att barnen står i centrum.

 

 


Copyright © 2009 Skorpan. Alla rättigheter reserverade.

 

Disclaimer Denna sida beskriver min syn på ett respektfullt och anknutet föräldraskap. Jag är mamma, inte läkare eller medicinskt kunnig. Har du sådana funderingar hör med ditt BVC eller en läkare du litar på. Åsikter och fakta på sidor som länkas till ansvarar jag inte för.