AP och vidare
  Attachment Parenting och vidare

Föräldraskap Spädbarn och småbarn Förskolebarn Skolbarn Förälder Blogg
Att växa och läka Hitta balansen Hitta likasinnade

 

 

Balans
Barncentrering
AP och jämlikhet

 

Hitta balansen

En av Sears punkter om Attachment Parenting är balansen i familjen. Ingen ska bli utbränd eller under en längre tid hamna i kläm. Detta är en viktigt punkt och i mitt tycke en större punkt än vad Sears låter den få bli.

 

Att familjen som helhet mår bra är väldigt viktigt både för de vuxna och i längden för barnen. Det är också viktigt att familjen inte blir rent barncentrerad eller att föräldrarna blir barnens betjänter. Det är viktigt att skilja mellan behov och önskemål, alla i familjen bör i möjligaste mån få sina behov tillfredställda, men rena önskemål och vad man har lust till behöver inte alltid tillfredställas och ren lust kan ju dessutom gå stick i stäv med de egentliga behoven.

 

Balansen handlar heller inte om att ställa vuxna mot barnen, utan i lika stor grad att balansera de vuxnas behov sins emellan och barnen i syskongruppens behov lika så. I väldigt stor grad kommer diskusioner kring jämställdhet, delande av ansvar för hem och barn, samt möjlighter för båda vuxna att yrkesarbeta, göra karriär i någon mån och rent allmänt vara ekonomiskt självständiga och i samhället delaktiga individer.

 

Samtidigt, det finns de som väljer att den ena föräldern ska stanna hemma med barnen en längre tid och då avstå mycket av möjligheter till karriär och ekonomiskt oberoende, kanske för att det i just för dem tillfredställer alla inblandades bohov bäst. Själv skulle jag känna mig mer bekväm med denna lösning om den som stannade hemma lika ofta var pappan som mamman.   

 

Livet blir bättre för alla när balansen finns där!

 

 


Copyright © 2009 Skorpan. Alla rättigheter reserverade.

 

Disclaimer Denna sida beskriver min syn på ett respektfullt och anknutet föräldraskap. Jag är mamma, inte läkare eller medicinskt kunnig. Har du sådana funderingar hör med ditt BVC eller en läkare du litar på. Åsikter och fakta på sidor som länkas till ansvarar jag inte för.