AP och vidare
  Attachment Parenting och vidare

Föräldraskap Spädbarn och småbarn Förskolebarn Skolbarn Förälder Blogg
Vad är detta Mer att läsa Om Mig Citat Vad vill du?

 

 

Bakgrund
Attachment Parenting grunden
Andra filosofier
Inspiration från andra kulturer

 

Inspiration från andra kulturer

Innom attachemnt parenting tas vanor upp som kan ses som "ursprungliga". Att bära barnen och amma helt fritt är tex vanor som vi kanske i första hand förknippar med jängare och samlare och i alla fall inte med västerländskt stadsliv.

 

Lite är det dock en illusion, dessa vanor är inte så avlägsna i vår kultur heller. Det rör sig egentligen bara om något hundratal år sedan omhändertagandet av spädbarnen var betydligt mer ursprungligt även hos oss. Exempel på motsattsen har dock funnits under alla tider, men det vanliga har varit att amma tätt, bära barnet med sig, sova med det mycket nära och även om lagen stått på agande fäders sida, så tyder det mesta på att inställningen mot barn var mer ömsint än våldsam.

 

Jag tycker dock att det är viktigt att inte okritiskt svälja saker bara för att de enligt någon guru är ursprungligt. Människor i alla tider har varit starkt påverkade av sina respektive kulturer.Att ha en kultur är en mycket mänsklig egenskap, det betyder att långt fråmn allt som en folkgrupp gör kan härledas rakt till våra biologiska behov, utan allt är alltid filtrerat genom en kultur. I sökandet efter det biologiskt riktiga för oss människor kan vi allltså inte studera bara en kultur, utan får leta efter gemensamma nämnare hos många kulturer. Till detta är det faktiskt vettigt att lyssna till de studier som vetenskapen idag kommer med, att i alla fall lyssna av huvud flödet. För mycket seriös forskning görs i dag på spädbarnens behov och hur man som förälder kan stötta deras uppväxt och ge dem möjlighet att bli det bästa de kan bli.

 

Våra kroppar är intrimmade av evolutionen till att passa en typ av liv, eller en familj av likartade livsstilar. Då den biologiska evolutionen är långsammare än den kulturella, kan det uppstå stora spänningar mellan den värld vi lever i och den värld våra kroppar är gjorda att reagera på. Inom rimliga gränser klarar vi detta, då vi är mycket tåliga och anpassningsbara av naturen, men går vi för långt så kommer reaktioner.

 

De tidiga barnaåren är den del av livet som starkast påverkar hur vi blir som personer, hur vår grundläggande sinnesstämning blir. Våra gener förbereder barnet för ett visst liv och en viss sorts bemötande. Detta är givetvis anpassat efter att barnet skulle ha så bra överlevnadsförmåga som möjligt under den tid människans biologi trimmades in av evolutionen. Det är en pågående process och det trimmas även idag. Men den tid som vi anpassades efter att leva som jägare och samlare är oerhört mycket längre än den tid vi varit jordbrukare och den tid vi levt i ett industrialiserat samhälle är försvinnande kort.

 

Det är därför inget konstigt antagande att människobarnet är förberett på att behandlas som i en jägare och samlare kultur. Självklart skiljer sig olika sådana kulturer åt, men de har gemensamma drag. Barnet ammas, bärs och sover nära modern. Det är sällan separerat från modern förrän det kan gå och även sedan endast kortare stunder och då är det med andra barn och vuxna det känner väl. De flesta beskrivna jägare och samlare  kulturer ägnar sig inte åt barnaga, helt enkelt för att det inte finns någon hierarki som måste upprätthållas med våld. Där med inte sagt att kulturerna är våldsbefriade, men våldet är inte en accepterad del av uppfostran eller kulturen.

 

Attachment parenting är ett sätt att möta barnet på ett sätt som i större utsträckning motsvarar dess nedärvda "förväntningar", och sedan mjukt slussa in det i vårt samhälle. Om barnet slipper onödig stress av att tex ligga och skrika för att det skall sova ensamt på bestämda tider, är hungrigt men skall ammas efter schema eller för att det hungrar efter närhet och stimulans i en vuxens famn, har det antagligen lättare att växa upp till en balanserad lycklig vuxen.

 

Självklart har vår sjukvård, vår hygien och tex barnens skolgång fördelar. Spädbarnsdödligheten och dödlighet för mödrar under graviditet och barnsängstid är mycket lägre hos oss än i majoriteten av världens länder. Det skall vi givetvis inte förkasta, tvärt om finns det sådant vi gör bra vi kan förmedla till andra.

 

Överlag tycker jag inte att vi ska förkasta vare sig vår forskning eller vår egen kultur. Vi ska utnyttja den samlade kunskap vi kan hitta om hur barn fungerar, vad de behöver och hur vi kan hjälpa dem att få det. Med hjälp av den kunskapen kan vi mjukt göra ändringar i vår kultur, så att vi behåller det som är bra och för in en djupare mänsklighet i den.

 

Strävan blir att öka närheten mellan föräldrar och barn och därmed öka anknytningen, värmen och förståelsen dem emellan. Det är också en uppmaning att våga lyssna på barnet och sin egen känsla. Läkare är utmärkt när barnet är sjukt, men det är långt ifrån säkert att de vet vilken uppfostran som är bäst för just ditt barn.

 


Copyright © 2009 Skorpan. Alla rättigheter reserverade.

 

Disclaimer Denna sida beskriver min syn på ett respektfullt och anknutet föräldraskap. Jag är mamma, inte läkare eller medicinskt kunnig. Har du sådana funderingar hör med ditt BVC eller en läkare du litar på. Åsikter och fakta på sidor som länkas till ansvarar jag inte för.