AP och vidare
  Attachment Parenting och vidare

Föräldraskap Spädbarn och småbarn Förskolebarn Skolbarn Förälder Blogg
Att finnas nära

 

 

 

Skolbarn

Vad det är härligt när barnen börjar bli så stora att det ofta går att resonera med dem om det mesta. Det ger en helt ny dimension till föräldraskapet och gör rollen som lots, som Lars H Gustafsson kallar det allt mer tydlig.

 

Samtidigt betyde den här tiden nya utmaningar, som måste bemötas. Attachmentparentings grunder med mycket närhet, god fortsatt anknytning och givetvis sunda matvanor och respektfull uppfostran, samfostran, guidning, de grunderna står sig fortfarande.

 

Utmaningarna ser givetvis olika ut beroende på barnets personlighet. En del har det jobbigare än andra att anpassa sig till de nya och stora barngrupperna i skolan, kasnek blir ett lugnt och vänligt barn plötsligt bråkigt. Andra gillar inte sport eller föredrar datorspel och kan riskera att få för lite motion och kanske dra på sig en övervikt, eller i alla fall försämrad kondition.

 

Att passa in och knyta an till kompisar i samma ålder är en anna sak att fundera kring. Givetvis ska barnet söka sig till kompisar, men det är viktigt att tänka på atrt jämnåriga inte är några fullgoda förebilder. Ska man bli vuxen behöver man lära sig av vuxna förebilder. Därför är det viktigt att primäranknytningen fortsätter att vara föräldrarna genom hela skolåldern, ända upp på gymnasiet. Men självklart ska det vara balans på det, barnet behöver de jämnåriga och barnen som är lite äldre eller lite yngre för att utvecklas, leka och må bra.

 


Copyright © 2006 Skorpan. Alla rättigheter reserverade.

 

Disclaimer Denna sida beskriver min syn på ett respektfullt och anknutet föräldraskap. Jag är mamma, inte läkare eller medicinskt kunnig. Har du sådana funderingar hör med ditt BVC eller en läkare du litar på. Åsikter och fakta på sidor som länkas till ansvarar jag inte för.

Det finns flera

Det finns flera på ytan likande föräldraskapsfilosofier. För mig var det Attachment Parenting som blev starten, Sedan har jag blivit influerad från många håll och lär mig dagligen nytt från böcker, andra föräldrar och mest av allt av mina barn.

Läs mer>>

 

AP och annat

Attachment Parenting och vidare är en sida med mina tankar om föräldraskap. Under grunder hittas en beskrivning av först Attachment Parenting och sedan av några andra filosofier.

Läs mer>>

 

De senaste sidorna

Nytt från 12 September 09

Uppdatering av avsittet om flaskmatning

Nytt från 4 September 09

Mindfull parenting och Skolbarn (Som förhoppningsvis snart får mycket mer material.