AP och vidare
  Attachment Parenting och vidare

Föräldraskap Spädbarn och småbarn Förskolebarn Skolbarn Förälder Blogg
Innan barnet Livet med en nyfödd Amning Samsova Bära Barn Mat och måltider

 

 

 

Spädbarn och småbarn

De första åren är viktiga för att lägga grunden för föräldraskapet, relationen och barnets kännslomässiga liv. Det tycks också vara så att det är i början som barnet är mest kännsligt för avvikelser från det förväntade, av evolutionsprocessen framväxta sättet för ett spädbarn att leva.

 

Anknytnings orienterade och biologiskt orienterade föräldraskapsstilar lägger stor vikt vid omhändertagandet i början. Här ingår en stor fysisk närhet, mycket beröring, mycket rörelse och att barnet följer med sin vårdare dit vårdaren går och ser det som händer.

 

En annan sak är att spädbarnstiden smälter samman med småbarnstiden, amningen fortsätter upp i koltåldern, lika så får barnet ofta behålla en plats i föräldrarnas säng eller i alla fall sovrum upp i kolt och förskoleåldern. Å andra sidan kryper kanske blöfriheten ner under 1-årssträcket.

 

I AP är grunden:

  1. Knyt an vid födseln.
  2. Amma.
  3. Bär barnet
  4. Sov nära barnet
  5. Lita på barnets signaler (Skriket är det sista desperata steget)
  6. Undvik "metoder" (Baby trainers)
  7. Balans
  8. Undvik separationer

Men till det kan en del läggas:

 

Närhet

Närhet nås på flera sätt. Babymassage är ett exempel på hur man kan komma nära, stimulera och frisätta oxcytocin

 

Blöjfritt

En stor övning i att lyssna på barnet och ett steg närmre vad vår biologi förberett oss på är att lära sig se barnets mönster och signaler kring kiss och bajs. Det är fullt mjöligt att bli samstämda nog att vid några få månaders ålder skippa blöjan.

 

 


Copyright © 2006 Skorpan. Alla rättigheter reserverade.

 

Disclaimer Denna sida beskriver min syn på ett respektfullt och anknutet föräldraskap. Jag är mamma, inte läkare eller medicinskt kunnig. Har du sådana funderingar hör med ditt BVC eller en läkare du litar på. Åsikter och fakta på sidor som länkas till ansvarar jag inte för.

Det finns flera

Det finns flera på ytan likande föräldraskapsfilosofier. För mig var det Attachment Parenting som blev starten, Sedan har jag blivit influerad från många håll och lär mig dagligen nytt från böcker, andra föräldrar och mest av allt av mina barn.

Läs mer>>

 

AP och annat

Attachment Parenting och vidare är en sida med mina tankar om föräldraskap. Under grunder hittas en beskrivning av först Attachment Parenting och sedan av några andra filosofier.

Läs mer>>

 

De senaste sidorna

Nytt från 12 September 09

Uppdatering av avsittet om flaskmatning

Nytt från 4 September 09

Mindfull parenting och Skolbarn (Som förhoppningsvis snart får mycket mer material.