AP och vidare
  Attachment Parenting och vidare

Föräldraskap Spädbarn och småbarn Förskolebarn Skolbarn Förälder Blogg
Vad är detta Mer att läsa Om Mig Citat Vad vill du?

 

 

Bakgrund
Attachment Parenting grunden
Andra filosofier
Inspiration från andra kulturer

 

Vad är detta

Begreppet attachment parenting myntades av dr William Sears, men han uppfann inte typen av föräldraskap. Istället är attachment parenting ett försök att återinföra mycket gott som försvunnit ur det västerländska föräldraskapet i modern tid. Attachment parenting är en strävan att ta upp de goda sidorna i ett mer ursprungligt föräldraskap och samtidigt givetvis behålla det som är bra med det moderna. Samtidigt är det ju viktigt att förhålla sig balanserat till vad vi tror är ursprungligt.

Det som i första hand eftersträvas är att uppnå en stark och framför allt trygg anknytning mellan föräldrar och barn. Varför? Jo, det finns flera skäl. Det första är att barnet får känna tryggheten i föräldrar som svarar snabbt och riktigt på dess skrik och tillfredställer dess behov. Sedan för att barn och föräldrar kommer att lära känna varandra väl genom närheten och det kommer att göra det lättare att veta vilken sorts förälder man behöv er vara för sitt barn.

För att uppnå denna närhet, anknytning och för att lära känna barnet föreslås en rad verktyg och bland dem väljer man de som passar och fungerar i just sitt liv. Det som föreslås är främst amning, att bära barnet mycket, att sova nära barnet och att undvika separationer när barnet är litet. Sedan är det viktigt med positiv disciplin, att lyssna på barnet och att behålla balansen i familjen.

Vissa saker inom attachment parenting är så självklara i Sverige att det känns fånigt att ta upp dem, men i USA och många andra delar av världen är det fortfarande relevant. Så ingår det i attachment parenting att uppfostra barnet med positiv disciplin. Mjuk vägledning, vilket enklast uppnås genom att man känner barnet väl. Hårda ord och tillmälen i uppfostringssyfte skall undvikas och aga är ju inte bara extremt olämpligt, det är också förbjudet i Sverige tack och lov.

 


Copyright © 2006 Skorpan. Alla rättigheter reserverade.

 

Disclaimer Denna sida beskriver min syn på ett respektfullt och anknutet föräldraskap. Jag är mamma, inte läkare eller medicinskt kunnig. Har du sådana funderingar hör med ditt BVC eller en läkare du litar på. Åsikter och fakta på sidor som länkas till ansvarar jag inte för.

Det finns flera

Det finns flera på ytan likande föräldraskapsfilosofier. För mig var det Attachment Parenting som blev starten, Sedan har jag blivit influerad från många håll och lär mig dagligen nytt från böcker, andra föräldrar och mest av allt av mina barn.

Läs mer>>

 

AP och annat

Attachment Parenting och vidare är en sida med mina tankar om föräldraskap. Under grunder hittas en beskrivning av först Attachment Parenting och sedan av några andra filosofier.

Läs mer>>

 

De senaste sidorna

Nytt från 12 September 09

Uppdatering av avsittet om flaskmatning

Nytt från 4 September 09

Mindfull parenting och Skolbarn (Som förhoppningsvis snart får mycket mer material.